Vergoeding mindfulness 

 

Lidmaatschap van de MYVN  biedt uw deelnemers geen vergoeding. Voor het overzicht van vergoedingen verwijzen wij naar het overzicht op zorgwijzer;  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness   

Extra informatie Vergoeding Mindfulness

AGB Code

Veel zorgverzekeraars vragen bij het facturen van een mindfulnesstraining naar de AGB-code. Een Algemeen GegevensBeheer-code (kort: AGB-code) is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Met deze unieke code staan zorgaanbieders geregistreerd in een landelijke database. Mindfulnesstrainers die geen zorgprofessional zijn, hebben geen AGB-code en kunnen deze ook niet krijgen onder huidige regelgeving. Echter: deze code is ook geen voorwaarde om een mindfulnesstraining (MBSR / MBCT) vergoed te krijgen, daar mindfulnesstrainerschap een apart vak is en niet specifiek gelieerd is aan een specialisme in de zorg.


Andere mogelijke routes voor vergoeding van de Mindfulness Training

Via werkgever
Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk. Mogelijk is de werkgever bereid te investeren in mindfulness door de Landelijke campagne: Herken de druppel, check je werkstress, www.campagne.arboineuropa.nl.

Via arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

Via UWV
Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Van belang is dan goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

Via gemeente
Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Je kunt een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR voor mantelzorger.